Arlo | 磁石固定支架 VMA5000 (一套兩個) (只適用於Ultra / Pro 3)

  • 特價中
  • 原價 HK$429.00


Arlo | 磁石固定支架 VMA5000 (一套兩個)
(只適用於Ultra / Pro 3)

※圖片只供參考,產品包裝內,只包含一套兩架支架,不含攝錄機※
Arlo | 磁石固定支架 VMA5000
只適用於 Arlo Ultra / Pro 3 攝錄機,適合戶外或室內使用,防水設計。運用磁石與攝錄機接觸,靈活安裝。